Upprätta avtal

Ska du eller driver du redan tillsammans med andra AB, Handelsbolag eller Kommanditbolag?

161117 Kumlin_12A0362

Vill du/ni veta mer om hur framtida problem undviks och äventyrar fortsatt drift av företaget? Vad känner du till om Aktieägar- och kompanjonavtal? Vissa regler rörande AB återfinns i Aktiebolagslagen(bolagsordningen).

 Utbildningsbehov?

Du/dina medarbetare har inom ditt yrkesområde behov av att förstå mer kring hot, risk och möjligheter inom ovanstående område. Är du banktjänsteman med inriktning på privatperson och företagare kan dessa frågor vara av värdefullt i kunddiskussionen visa intresse, engagemang och omsorg.

Juridisk hjälp?
Vi hjälper dig/er att reda ut de juridiska begreppen, förklarar risker och möjligheter. Med utgångspunkt från er specifika situation idag och i morgon utformar vi tillsammans ett juridiskt dokument som passar just er. Jag ser till att innehållet är klart, tydligt och relevant samt att formkravet uppfylls och att om det så behövs registreras hos rätt myndighet.

 Kontakta oss?