Testamente

TESTAMENTE

Utformning av testamente regleras i Ärvdabalken.

Påverka arvsordningen
Om någon vill att den egendom som han eller hon lämnar efter sig vid sin död ska fördelas på annat sätt än arvsreglerna medför måste den personen skriva ett testamente.
Särskilda villkor
Även om man vill att egendomen ska ärvas precis som lagen säger behöver man skriva testamentet om man vill förordna om särskilda villkor t.ex. om man önskar att någon ska ärva egendomen som enskild egendom.

För är vem är det viktigt?
Sambor är en grupp som måste skriva testamente om de vill skydda varandra. Sambor ärver inte varandra så om den ena parten i ett samboförhållande dör går den personens egendom till släkten, oftast föräldrarna, syskon eller syskonbarn.

Makar med särkullbarn?
Makar med särkullbarn, barn till endast en av makarna, behöver också testamente om de vill ärva varandra. Makarna som har gemensamma barn ärver varandra före barnen. Barnen får alltså vänta på sitt arv till dess båda föräldrarna är döda. Men så är det inte för särkullbarn. De har rätt att få ut sitt arv direkt när föräldern dör.

För makar med särkullbarn och för sambor med barn – vare sig barnen är gemensamma eller särkullbarn – gäller att testamente inte kan hindra att barnen kräver att få ut sin laglott.

Klander av testamente?
Om ett testamente inte är korrekt upprättat, kan detta klandras av dödsbodelägarna och ogiltigförklaras av tingsrätten. För att undvika detta är det viktigt att ni får juridisk hjälp när ni vill skriva ert testamente.

Eget eller inbördes testamente?
Ett testamente kan skrivas av en person eller av två personer, vanligtvis makar eller sambor.

Hur vill du påverka arvsordningen till förmån för de som du vill ska ärva dig?

Vi hjälper dig att reda ut de juridiska begreppen förklarar möjligheterna.

Med utgångspunkt från er situation och behov ger jag förslag på utformning och upprättande av ett testamente som uppfyller formkraven.

Kontakta mig