Socialrätt

Omfattar olika behov av samhällets hjälp med omhändertagande och vård av olika anledningar.

Det kan gälla:

  • ungas behov av omhändertagande
  • missbrukares behov av omhändertagande
  • Behov av psykiatrisk vård
  • Behov av rättspsykiatrisk vård
  • Stöd och service för funktionshindrade

Den lagstiftning som huvudsakligen tillämpas är:

Vi företräder människor i domstol i ärenden som rör dessa frågor.

Domstolen förordnar ett offentligt biträde. Ett offentligt biträde ska tillvarata sin klients intressen, och ge råd och stöd under processen. Offentligt biträde är en kostnadsfri juridisk hjälp för kklienten. Kostnaderna betalas av staten.

Kontakta oss