Särskild/Ställföreträdare för barn

Barn som riskerar att fara illa i sin vardag behöver någon utomstående som träder in och företräder barnet.

Domstolen kan om det behövs förordna en advokat/jurist som ser till barnets bästa när föräldrarna själva av någon anledning inte förmår att ge sitt barn tillräcklig trygghet och omsorg.

Vi åtar oss att tillvara barnets rättigheter i brottmålsprocessen och verka för barnets juridiska rättigheter tillgodoses.

Kontakta oss