Samboavtal

SAMBOLAGEN

Sambolagen gäller för ogifta samboende som sammanlever under äktenskapsliknande förhållanden.

Kriterier för att sambolagen ska vara tillämplig.

  1. ett par bor stadigvarande tillsammans
  2. paret har ett parförhållande
  3. paret har gemensamt hushåll
  4. ingen av dem är gift eller registrerad partner

Om något av kriterierna inte är uppfyllt, är förhållandet inte ett samboförhållande i lagens mening

Omfattning

Sambolagen är inte lika heltäckande som Äktenskapsbalken. Sambolagen begränsar sig till två kategorier av egendom, parets gemensamma bostad och bohag som införskaffats för gemensam användning.

Samboförhållandet upphör

Genom att paret flyttar isär eller att någon av dem avlider.

Bodelning

Upphör samboförhållandet har vardera part rätt att påkalla en s.k bodelning av samboegendomen. Det är inte tillåtet att dra in annan egendom än samboegendom. Det går således inte att bodela fritidshuset och slippa stämpelskatt.

Samboavtal

Vill paret inte att sambolagen ska vara tillämplig är det lämpligt att upprätta ett samboavtal vilket medför att samäganderättslagen i stället ska vara tillämplig.

Kontakta mig