Privat försvarare

Offentlig försvarare kallas i vardags tal för försvarsadvokat. Normalt utses inte en offentlig försvara om brottet är sådan att straffet brukar bli böter, till exempel trafikmål. Vid vissa mindre allvarliga brott kan du få offentlig försvarare vara om det finns särskilda skäl. Det är domstolen som avgör det. Säger domstolen nej har du rätt att anlita en privat försvarare.

Kontakta mig