Om advokatbyrån

Advokat Peter Kumlin AB är en allmänpraktiserande advokatbyrå med inriktning mot humanjuridik. Jag åtar mig att företräda privatpersoner och mindre företag.

Du är välkommen att ringa och kostnadsfritt ställa frågor om Dina juridiska problem.

Mina huvudområden är familjerätt, vårdnadsmål, allmän civilrätt, brottmål, asylrätt, socialrätt,

Kontoret finns centralt beläget i Stockholm. Adressen är Väpnargatan 1, alldeles intill Dramaten.

Välkommen!

Advokat Peter Kumlin

Kontakta mig