Offentligt biträde

Offentligt biträde

Ett uppdrag som består i att tillvarata den asylsökandens rätt genom att bl a bistå med utredning som skäligen är påkallad för att tillvarata den asylsökandens rätt.

Förordnas som huvudregel

Det finns ett stort behov av ett offentligt biträde i asylärenden. Det förordnas därför regelmässigt ett offentligt biträde för asylsökanden.

Undantag

Undantagsvis förordnas inte offentligt biträde där det är uppenbart att Migrationsverket kommer att bifalla en asylansökan, eller i vissa fall där asylsökande anses vara uppenbart ogrundad enligt 8 kap 6 § utlänningslagen. I så kallade Dublinärenden förordnas inte ett offentligt biträde eftersom själva asylprövningen då ska göras i ett annat land än Sverige.

Kostnader

Ett offentligt biträde förordnas av staten. Staten står för biträdets kostnader.

Eget ombud

En asylsökanden har rätt till eget ombud såväl i de fall där det redan finns ett offentligt biträde förordnat som när det inte finns.

Kontakta mig