Offentlig försvarare

Att bli anklagad för brott är för individen mycket stressande. Du kan bli hämtad eller kallad till polis för förhör. Polisen kan lägga ner eller påbörja en förundersökning. Åklagaren kan besluta om åtal. Du behöver någon som kan se klart på din situation. Någon som lojalt och med engagemang ser till din rättssäkerhet. Någon som ifrågasätter vad andra säger att du gjort. Som ifrågasätter den bevisning som pekar ut dig. En misstänkt person har rätt till försvar. Har rätt att se till att rättssäkerhet upprätthålls.

En försvarsadvokat ser till din sak och talar för dig i kanske en av dina svåraste stunder du varit med om.

Om du är misstänkt för ett allvarligt brott utser domstolen en offentlig försvarare åt dig. Det är vanligen en advokat som förordnas till offentlig försvarare.

Normalt utses inte en offentlig försvarare om brottet är sådant att straffet brukar bli böter, till exempel vid trafikmål. Vid dessa mindre allvarliga brott kan du få offentlig försvarare bara om det finns särskilda skäl för det. Det är domstolen som gör den bedömningen.

Staten betalar kostnaden för den offentlige försvararen. Om du frikänns behöver du inte betala tillbaka något till staten. Om du döms för brottet blir du, beroende på din inkomst, vanligen skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader. En misstänkt har alltid rätt att biträdas av en advokat som man själv utser. För en sådan privat försvarare är det du själv som betalar kostnaden.

Försvarsadvokaten hjälper dig med allt som rör brottmålet och är också med vid rättegången inför domstolen.

Kontakta mig