Målsägandebiträde

Målsägandebiträde

Som offer för ett brott kan du vara skakad och nedstämd. Du kan ha drabbats av kroppsskada och psykisk lidande. Din integritet har kränkts. Din egendom kan var borta eller förstörd. Du vet inte vad som ska hända eller vad du kan göra. Kanske känns det hopplöst. Ett målsägandebiträde är ditt stöd i den utredning som följer och kanske avslutas med en rättegång. Ditt biträde förklarar den rättsliga processen för dig följer med dig på polisförhör och företräder dig om det blir rättegången. ett biträde berättar vilka rättigheter du har att få ersättning för dina eventuella ekonomiska, psykiska och kroppsliga skador som orsakats av brottet. Ditt målsägandebiträde sammanställer och begär för din del ekonomiskt skadestånd för de skador som du lidit. Staten står för kostnaden för den assistans du har rätt till.

Kontakta MIG