Framtidsfullmakt

Den 1 juli 2017 trädde en ny lag om framtidsfullmakt i kraft.

En framtidsfullmakt ger dig möjlighet som privatperson att i förväg bestämma vem som ska företräda dig i dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du av någon anledning i framtiden på grund av hälsoskäl inte skulle kunna fatta dina egna beslut.

Syftet med framgångsfullmakt är att den ska kunna fungera som ett alternativ till god man och förvaltare samt som ett komplement till vanliga fullmakter.

Framtidsfullmakter stärker ditt självbestämmande genom att förbättra möjligheterna att planera framtiden och behålla kontrollen över frågor som är betydelsefulla för dig.

En framtidsfullmakt måste uppfylla visst formkrav för att vara giltig.

Vi hjälper dig att formulera och upprätta en framtidsfullmakt så att de passar din situation och behov.

Kontakta mig