Aktieägar & Kompanjonavtal

 

Bildresultat för avtal

Rättigheter och skyldigheter

Aktieägarnas inbördes rättigheter och skyldigheter under bolagets bestånd regleras av avtal. Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan aktieägarna, själva bolaget är således inte bundet till avtalet.

Enkelt bolag

Ett kompanjonavtal betraktas som ett enkelt bolag. ”Avtalet avser samverkan för visst ändamål och medför viss förpliktelse att verka för detta ändamål”

Bolagsordning visavi aktieägaravtal

Bolagsordningen i Aktiebolagslagen kan betraktas som ett avtal mellan aktieägarna och bolaget. Aktieägaravtalet syftar till att formalisera överenskommelser om verksamheten i bolaget och dess organ som aktieägarna finner lämpligt att avhandla i annan form än i bolagsordningen. Bolagsordningen är offentlig medan ett aktieägaravtal är informell handling mellan aktieägarna. Bolagsordningen binder även blivande aktieägare, det gör inte ett aktieägaravtal. Avtalsrätten gäller inte i konkurrens med tvingande regler i t ex Aktiebolagslagen. Det är inte lämpligt att i bolagsordningen hänvisa till ett aktieägaravtal Aktieägaravtalet ska noggrant reglera bolagsmännens befogenheter och skyldigheter, Vad som helst kan hända och ett avtal kan behövas.

Skriftligt avtal

Även om alla bolagsmännen är överens muntligen bör ett skriftligt kompanjonsavtal skrivas.

Undvika framtida problem

Det finns ett material att tillgå som syftar till att underlätta för avtalsparterna att diskutera igenom en rad frågeställningar som man tror kan behöva regleras inför framtiden.

Arbetsmaterial till hjälp vid upprättandet

Materialet är rätt omfattande. Välj fritt vilka delar ni anser är relevanta för ert företag. Hoppa över det ni inte tycker passar.
När ni diskuterat igenom materialet rätar vi tillsammans ut eventuella frågetecken. Belyser fördelar och nackdelar ur juridiskt perspektiv.  Därefter upprättar vi avtalet och gör det klart för underskrift av avtalsparterna.

Stäm av aktieägaravtal med din respektive
Stäm av innehållet i avtalet med make, maka. Upprätta avtalet tillsammans med jurist.

Kontakta oss