Boutredningsman

Som dödsbodelägare eller efterarvinge finns det ibland anledning att att vända sig till domstol och ansökan om att en boutredningsman förordnas.

En boutredningsman övertar förvaltningen av dödsboet och utreder boet.

Varje dödsbodelägare har rätt att begära boutredningsman.

 

Kontakta mig