Boutredning

För att upprätta en bouppteckning behöver den avlidnes släktförhållande klargöras.

Änka eller änkling?    

Den avlidnes civilstånd är viktigt. Är den avlidne efterlevande från ett tidigare äktenskap krävs kopia på den först avlidnes bouppteckning

Bouppteckning efter tidigare avlidne maka/maka   

Utvisar om det finns efterarvingar som ska ärva den senare avlidne maken/makan. Dessa behöver kallas till bouppteckningen.

Utredning av boet?  

Tillgångar och skulder per dödsdagen. Försäkringar. Förekomst av äktenskapsförord eller testamente. Ägdes egendom som enskild egendom eller giftorättsgods. m.m. En boutredning kan av naturliga skäl bli mer eller mindre komplicerad.

Kontakta oss.