Bodelning mellan sambor

BODELNING MELLAN SAMBOR  (Sambolagen)

Separation eller död?

Bodelning kan göras när samboförhållandet upphör antingen vid separation eller att någon sambo dör. Bodelning görs om någon av parterna begär det. 

Tidsaspekter?

Detta skall göras senast ett år efter separationen. Om samboförhållandet upphör genom att den ena sambon dör skall begäran om bodelning göras senast när bouppteckningen görs. Detsamma gäller om en sambo dör inom ett år från det att samboförhållandet upphör.

Vem får begära bodelning?

Det är bara den efterlevande sambon som kan begära bodelning. Om den efterlevande sambon inte gör det behåller var och en sin egendom. Den avlidna sambons arvingar har alltså ingen rätt att begära bodelning.

Vad är samboegendom?

I bodelningen ingår samboegendom. Samboegendom är den gemensamma bostaden och bohaget, såsom möbler och övrig utrustning i hemmet. Det är bara egendom som har förvärvats för att användas gemensamt som är samboegendom och inte egendom som någon av samborna hade innan samboförhållandet.

Vad ingår inte?

En Bostad som den ena sambon hade och bodde i innan samboförhållandet är alltså inte samboegendom, även om samborna delat på amorteringar och kostnader under en längre tid. Om en sådan bostad säljs och samborna flyttar in i en ny bostad för dessa pengar, blir den nya bostaden däremot samboegendom.

Finns det jämkningsregler vid korta samboförhållanden?

Olika stora kontantinsatser vid köp av bostad?

Finns verktyg finns att använda i samband med köp av bostad?

Kontakta mig