Arvsrätt

161117 Kumlin_12A0362                                                                                                                            

Arvsordningen regleras enligt den ordningen som anges i Ärvdabalken om inget annat har bestämts genom testamente.

 Vilka huvudregler gäller för arvsordning?

 • Hur ser arvsordningen ut mellan makar?
 • Hur ser arvsordningen ut för sambor?
 • Hur ser arvsordningen ut för dig som ensamstående?
 • Hur ser arvsordningen ut för övriga släktingar?
 • Vilka regler gäller för särkullbarn jämfört med gemensamma barn?
 • Vad är skillnaden mellan arvslott och laglott?
 • Vad menas med disponibel kvot?
 • Vilken innebörd har förskott på arv?
 • Vad innebär förstärkt laglottsskydd?
 • Hur påverkar arvsordningen dina önskemål om hur du vill dig att din egendom ska fördelas efter din död?

 

Formkrav för att en gåva?

 • Gåva av fastighet?
 • Gåva av lös egendom?
 • Gåva till omyndig?
 • Gåva med villkor?
 • Återgång av gåva?
 • Gåva som förskott på arv?
 • Gåva från förälder. (Förälders sparande till omyndigt barn – fullbordad gåva. Disponeras av barnet vid 18 års ålder oavsett föräldrarna önskar att så ska ske vid senare ålder.
 • Kan gåva av fastighet i vissa fall betraktas som köp?

Gåva med villkor om särskild förvaltning?

Den som vill ge ett omyndigt barn en gåva kan ställa som villkor att gåvan ska stå under särskild förvaltning. Egendomen förvaltas då inte av föräldrarna utan av någon utomstående som t ex en bank, jurist eller annan person som givaren har förtroende för. Givaren har möjlighet att i gåvobrevet bestämma att barnet ska få tillgång till egendomen vid ett senare tillfälle än 18 år. Det finns också möjlighet att bestämma att barnet tidigare ska ha rätt att disponera avkastning från 18 år. Det är också möjligt att bestämma att egendomen får användas till specifika ändamål som t.ex. utbildning eller köp av bostad.

Vi hjälper dig att reda ut de juridiska begreppen förklarar risker och möjligheter.

Kontakta oss.